Kontakt

I samarbete med etablerade partners

Varje liten enskild detalj i en företagsförsäljning kan vara avgörande för affärens slutliga utfall. Därför samarbetar vi endast med ledande revisorer, jurister och banker med erkänt djupa kunskaper inom respektive specialistområde.

Carl Falkenberg

Civilekonom

25 år i bank och finanssektorn. Flertalet operativa ledar- och chefspositioner

Mer än 15 års erfarenhet av bolagstransaktioner

Konsultuppdrag inom ledarskap och projektledning

Styrelseuppdrag

Grundare och Partner Pir

Anders Hallros

Reg. Fastighetsmäklare

24 år i bank och finanssektorn

Flertalet operativa chefspositioner inom Retailverksamheten

Mer än 15 år som rådgivare inom fastighetssegmentet, kommersiella fastigheter

Innehar samtliga behörigheter att förmedla fastigheter

Grundare av HusEtt Fastighetsekonomi AB

Över 30 år i finanssektorn
Erfarenhet från bank, riskkapital- och finansbolag
Konsultuppdrag inom verksamhetsutveckling